FANDOM


Amr a'bhais (Romic for "Death's Song") is one of the two official national anthems of the nation of Rom in the Seafaring Confederation. The other national anthem is Firran a’ Ròm a’sinn.

It is a Romic rendition of the Gàidhlig folk song An Eala Bhàn.

History

The song was written in 1946 by Grèighim NicNùird as the Romic rendition of the Gàidhlig folk song An Eala Bhàn, written by Dòmhnall Ruadh Chorùna during the Battle of the Somme in the First World War. It soon gained widespread popularity and was declared one of Rom's official national anthems by an Act of Parliament in 1963.

Text

Tha’n eòlannan i’n mar dàing
Siòll an sùgan ageann o’bpròinn
L’an gheileag abh’irich bhàinn
Osc’an beantannan ’s cheò
An beantannan thein i’n eògeig
Ag tha’n shbpàirr dùg o’lùg
Cairgan ’s clachan ag’an gcòis
Tha t-i’n sàimcheorr o’seàll.

Th’ghleannan i’n sàimcheorr fa’n grian
Tha’n beàlleannan gu’n an bheòcht
Tha’n sluaighan a’mi seach fhàr an-seò
Bòg a’sinn o’tàmh
Tha’n bh’eòlannan nu màd àite
Àite fàllad osc’an làth
An gòir a’pàistean n’an-seò
Tha’n gùlleach a’geich òn.

Nuar gaillean an dtaighann o’shgriòs
Ch’tha duoinne seò t-och fhàc
Ch’tha duoinne gu churaim a’n millachan
Bàlchan, iònan ’s gàlbhan
Th’thaighann o’thuilleach ghu’n ùsgeach
’S ch’tha duoinne seò t-och bhràth
An abhòinnan abh easgràcha geò
Ach ch’tha duoinne t-och sgùr à’.

Tha’n eòlannan gràdh tu’bhaig a’mi
Ach ‘nìs ath leat a’bhais
Nu chòrr l’an òigheairrean
Nò tùnachan ag ruìgean a’te
Nu chòrr cruinneachd ag’an sgòirran
Nò bhàtan i’n bheàlleain còlla
Ruìgean fàllad ’s spàirr òn
Sgòthan bàinn ’s liath o’seàich.

Tha’m an àbhshthean le chaorran
Gu t-aineolais tha t-o’rioch
I’n simliran th’fhaolgean gu nìdhan
Sgliòrreachan a’te t-och ghu churaim
M’fhàc agàbh agus òch gh’bhròn
Nuar th’bha t-ag gciònn fhàr
Òth sheasgeach ’s fàsgeaill
Ag’an feòirre liath ’s gròisg.

Ach uairsich m’fhàc Minais na Mara
’S mi gàirr ag’an àillich a’bh
M’fhalbh bhàta t-a’mi
Air’an tirn tha gu bheòcht
Mi cùinneach an beàlleannan fàllad
An àbhshthean ag’an eòlannan
Ge-a’bh as tha thràth ghu bhàis
Sluaighan a’mi fàthast gu bheòcht.

The islands stand strong in the sea
While the waves pound against them
With the moon arisen pale
Above the mountains and mist
The mountains of fire in the night
Set the black sky alight
The rocks and stones at the coast
Are silently looking on.

The glens lie silent underneath the sun
The villages are without life
My people are gone from this place
Few of us remain
The islands aren’t what they were
They’re empty during the day
The laughter of children has disappeared
It’s only the crying of the wind.

When a storm destroys the homes
There’s nobody there to see
Nobody cares about the roofs
The walls, the rooms and hearths
Houses are flooded by the rain
And nobody even knows
The rivulets grow into torrents
But nobody’s there to stop them.

The islands are my truest love
But now they slowly die
No more shepherds
Or farmers on their fields
No more wheat on the hills
Or boats in the village port
(Just) empty fields and sky
White and grey clouds passing by.

Sheep amongst the ruins
Graze in ignorance
Seagulls nestle in the chimneys
Tending to their young
I look at it and sigh in grief
As it lies in the far distance
So barren and desolate
At the grim and grey horizon.

But then I see Minais na Mara
And smile at its beauty
I get off my boat
Onto the lively land
I remember the empty villages
The ruins on the islands
Though much of it is already dead
My people still live on.