FANDOM


An Lóda nFhorísanna na Bháise (Rockallian for: the Mountains of the Rainforests) is the official national anthem of the nation of Rockall in the Seafaring Confederation.

It is the Rockallian version of the Gaelic song 'Ille Dhuinn, 's Toigh Leam Thu.

History

The song of the text exists according to Rockallic Law Since Time Immemorial. Historians however have traced the origins of the song back to the 1500s, when it was first used. It is generally believed that many different versions of the song existed and that the current version is the one that persisted throughout the centuries.

It was made the official national anthem of Rockall in 1679.

Text

Rockallian

´S an Oilín Ruicheall le lódag ardh
Lódag ardh le Forísannag na Bháise
Ag an mór álinn ´gus fháinn
Is stóirm anois óith théasteall
Mo n-grá téasteall anois liómm
I t-fhorísanna h-áit is múdh uignéach
Adh fheic an mór ‘gus adh fheic an shtóirm
‘Gus adh thúgeaich is múdh dhu richinn
An máthirannacóinnealteachd gcéap óriann
Ár soilla ní fonnic lichéilich
Ach ‘s mé na n-grídteichd ‘s múid dtá
‘S ár soill ar an oilín liómm
Sá t-sóigh mudh ‘gus cúimnog mudh
An n-grá i h-an lóda
Is múdh sé dhu richinn anois
Óith thabbair tsúi ár grá

Fernolian

’S an Eoil Rúichill líd bhenna i-árt
Bhenna i-árt líd Fareoisa na Régne
Ag an mhór scúinn óg bhéilt
Is steoirm anú t-ó chómheall
Mi gráui ceoimheall liúmm anú
I t-fhareoisa bherr is bhúd líneach
Phó sé an mhór ‘gus sé an steoirm
‘Gus túbheann is bhúd fheoirr rícicht
An móira i-óg fháidhra séagh ieoiriann
Ór seoilla ní stór teús leandra
Ach ’s mi nan greoiteach ’s bhúd bháll
’S ór seoill ar an eoil leat
Sá leímheat bhós ‘gus ceoimig bhós
An gráui i t-an bhenna
Is bhúd thír feoirr rícicht anú
tÓ gífheall dhíg ór gráui

Astrallic (traditional)

’S an Oileun Rucall le shliabheoigh áirdhagh
Shliabheoigh áirdhagh l’Fhaireoiseaoigh na Bháise
Ag an mhóir áilleainn ‘gus fhiainn
‘S steoirm auir á dóidheal
Mó ngháiriaidh dóidheal liommeach auir
I t-fhaireoisean bléith ’s meauidh uaignéaoich
Á gueaidh an mhóir ‘gus ghueaidh an shteoirm
Á guibheaodh ’s meauidh am bhuith
Mo reianteadha gcéap óireauinn
‘S muadha bheauibhúidha ní l’an éaireoigh
Óindh mhó chréidheaúibh mheauidh dh’ie
‘S muadh bheauibhúidh l’oileunigh t-seoi
Sóibh mú gháidhueail ‘gus mú cuimhneaigh
Ar ngháiriaidh i an shliabhan
’S meauidh t-seoi h-am bhuith auir
Á rúighoigh thú muadh cháiriaidh

Astrallic (modern)

'S yn Ûliyn Rẇl lê llawbhych árt
Llawbhych árt l'Úrsiich na Bhîsiy
A'n for alian 'gws iiain
'S Stiúrym wr â dûiwl
Mô nhâriadt dûiyl liómych wr
Î t-úrsiyn blí 's mi bhiniygh
 gith yn for 'gws 'ith yn 'tiúrym
 gybhith 's miw ym bhwth
Mô rîntiyndy gip uriywn
'S mwhy bhîghny nî l'yn îriygh
Ûndt fó ghriiwbhy fîdt ghîie
'S mwdt bhîghny l'ûliyni t-siû
Su mẃ háiwl 'gws mẃ cwniî
Yr ngâriadt î yn llawbhyn
'S mi t-siû h-ym bhwth wr
 rwiych hw mâ châri

English

There are high mountains on the island of Rockall
High mountains with rainforests
At the sea so beautiful and wild
A storm is now coming
My love come with me now
In the forests where we are alone
To see the sea and see the storm
And to know that we are forever
My parents say about (on) us
Our lives won’t stay with each other
But I believe that we are
Our life is with this island
So leave us be and remember us
The love in the mountains
We will be here for forever now
Giving you our love

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.