FANDOM


Juu'Khamidi'Kiburi
Kaizari of Nge'ardhi
(Juu'Khamidi'Kiburi, Beloved Son of Fahali, High Lord above all others, Ruler of Nge'ardhi and all Her Children the Nge'dhuriya)
Juu'Khamidi'Kiburi
Juu'Khamidi'Kiburi in 2012
Kaizari of Nge'ardhi
Reign 20 May 1950–Present
(62 years, 11 months, 3 days)
Coronation 27 May 1950
Predecessor Juu'Nuru'Uchoyo
Successor Juu'Yusuf'Kiburi
Born 2 Feburary 1923 (age 90)
Mji'Tamaa, N/A, Nge'ardhi
Consort Juu'Hadiyah'Kiburi
Issue Juu'Shomari'Kiburi
Juu'Kanu'Kiburi
Juu'Sadaka'Kiburi
Juu'Dashiki'Kiburi
Juu'Mashavu'Kiburi
Juu'Yusuf'Kiburi
Royal house House of Kiburi
Father Juu'Yahya'Kiburi
Mother Juu'Lia'Kiburi
Religion Fahalism
Juu'Khamidi'Kiburi (born 2 Feburary 1923) is the absolute monarch of the Celestial Empire of Nge'ardhi, over which he has ruled for some nearly 63 years. Upon his accession to the throne in 20 May 1950, Juu'Khamidi was the ruler of a regional power, which was extremely xenophobic and despite its vast military and political strength, was extremely poor for a nation of such power. He brought the empire out of poverty, and into the first world as a major trader, but still adhering to the traditional beliefs and customs of the Nge'dhuriya people. He is currently one of the longest ruler leaders of Nge'ardhi.

Biography

Early Life

International Perception

CNN Interview

In 2013 on March 20, Juu'Khamidi agreed to an interview with Wolf Blitzer regarding what many would think of his reign upon his death, which he and the priesthood predicted would occur on the 63rd year of his reign as Kaizari on May 13th. The matter was of international concern, as Nge'ardhi was a major force in East African politics, stabilizing the region using its power, and much of that was due to the efforts of Juu'Khamidi. His death would bring uncertainty to the region, and possibly allow for threats to re-emerge without Juu'Khamidi's long history of pushing his nation into keeping them out. The text from Juu'Khamidi's interview after he'd been asked about his feelings of dying:

It is clear that I will die on the final year of my reign this year. This was predicted by the priests, and seen in my visions. I have come to accept this fate, and I have no regrets knowing this. I am ninety. I have outlived many others. I have seen all I need to seen, and an imperfect human being, death is my fate. All of our's. Thus, I can say with certainty, that I have no regrets.

Juu'Khamidi'Kiburi, during his interview with Wolf Blizter of CNN

Ni wazi kuwa nitakufa juu ya mwaka wa mwisho wa utawala wangu mwaka huu. Hii ilikuwa ilivyotabiriwa na makuhani, na kuonekana katika maono yangu. Nimekuja kukubali hatma hii, na mimi hawana majuto kujua hii. Mimi ni tisini. Mimi na tabia ya watu wengine wengi. Mimi nimeona yote mimi haja ya kuonekana, na binadamu mkamilifu kuwa, kifo ni hatma yangu. Wetu wote ni. Hivyo, naweza kusema kwa uhakika, kwamba mimi hawana majuto.

Juu'Khamidi'Kiburi, his untranslated response in Ishara