FANDOM


The author(s) request(s) that you do not make significant changes to this project without first seeking approval.
By all means, please help fix spelling, grammar, and organization problems. Thank you.


PREAMBUŁA

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,

my, Naród Świętokrzyski - wszyscy obywatele Księstwa Świętego Krzyża,

wyznawcy wszelkich religii,

będących źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

te uniwersalne wartości wywodzący ze źródeł innych,

w prawach i w powinnościach równi wobec dobra wspólnego - naszego Księstwa,

by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne zobowiązani,

więzami wspólnoty złączeni z naszymi Braćmi- rodakami,

potrzeby współpracy z innymi krajami dla dobra Ludzkości świadomi,

pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

ustanawiamy Konstytucję Księstwa Świętego Krzyża

jako prawo podstawowe dla naszego Księstwa

oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra Księstwa tę Konstytucję będą stosowali,

wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,

jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,

a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Księstwa Świętego Krzyża.

Rozdział 1- KSIĘSTWO

Art.1

Księstwo Świętego Krzyża jest dobrem wspólnym wszystkich jego obywateli

Art.2

Księstwo Świętego Krzyża jest państwem o ustroju monarchistycznym:

1.       Władza najwyższa spoczywa w rękach Księcia Świętego Krzyża

2.       Władza Księcia Świętego Krzyża jest dziedziczna

3.       Od decyzji Księcia odwoływać się nie wolno

Art. 3

Księstwo Świętego Krzyża strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Pozostałe, jeszcze nieuporzadkowane i niedokończone punkty:

Sąd Najwyższy ma prawo do samostanowienia wyroku tylko w wypadku, gdy postanowi tak Książę

PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE

Każdy obywatel tuż po rejestracji musi wybrać miejsce zamieszkania, co zostanie zaznaczone na mapie Księstwa Świętego Krzyża (nazywanego dalej „Księstwem”)

Każdy obywatel ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, jednak nie wcześniej, niż jego wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (dalej nazywaną „EDG”)  zostanie zatwierdzony przez Księcia i będzie spełniał nastepujące warunki:

1.       Obywatel rejestrujący działalność gospodarczą musi posiadać numer eSELKS

2.       Obywatel rejestrujący działalność gospodarczą musi posiadać numer REGS

3.       Obywatel rejestrujacy działalność gospodarczą musi posiadać numer NIP

W przypadku posiadania obywatelstwa rozszerzonego, obywatel ma prawo do posiadania domeny powiązanej z nazwą firmy, w domenie oferowanej przez Księstwo („.hc”)

W przypadku odrzucenia przez Księcia wpisu do EDG, obywatel ma prawo odwołać się od jego decyzji do Sądu Najwyższego; jest to jedyny wypadek, w którym Książę nie ma prawa ingerować w zarządzenia Sądu Najwyższego

Obowiązkiem każdego Mieszkańca Księstwa Świętego Krzyża (nazywanego dalej „Mieszkańcem”) jest wpis do Księgi Obywatelskiej, gdzie zostaje mu nadany numer eSELKS (Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności Księstwa Świętego Krzyża):

1.       Wpis ten musi nastąpić nie później niż 5 dni od zamieszkania na terenie Księstwa , lub2.       Nie później niż 2 dni po narodzeniu dziecka

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.