FANDOM


Western Blue Line
Rockall Western Blue Line.jpg
Info
Type Intercity and local
System Rockallic Railways
Status operating
Locale Rockallic Federal District, An Uinnia, An Thir na tÁirdteachd, An Móir Leautheinn
Terminals Stáition Céintrall nan Bhá nan Éirith Ghréine
Iuachshtéigh Séoinnt i Nuardhtheaobhoinn
Stations 42
Operation
Opened 1967
Owner Rockallic Railways
Operator(s) Rockallic Railways
Character At-grade, Elevated, Underground
Technical
Line length 252 miles
Route map
BSicon uINTa
Stáition Céintrall                 
BSicon uBHF
Sríad na hIòbhanna         
BSicon uBHF
An Iméallan na nCháitear         
BSicon uBHF
Iònnegéadhna hÓ Siar         
BSicon uINT
Géadhn Ó Nuardh         
BSicon uABZlf
Red Line
BSicon uBHF
Géadhn Ó Siar agus Áirdteachd     
BSicon uINT
Loch Ghéighdhain     
BSicon uBHF
Loch Ghluise     
BSicon uBHF
Ban Báis     
BSicon uINT
An Bhá na nDhiábhaille     
BSicon uBHF
Géadhna na nGaoidh     
BSicon uINT
Innéair Áibhan Eoighearr Ó hOirthear     
BSicon uBHF
Innéair Áibhan Eoighearr Ó Siar     
BSicon uINT
Cáthgheadhna agus Íseuch na nLóda     
BSicon uBHF
Innéair Áibhan Néuibhaghairra     
BSicon uBHF
Dúinn Geadhnéigh     
BSicon uBHF
Dúinn na nFhéaia     
BSicon uBHF
Créic Córchrais     
BSicon uBHF
An Chréica na nBhláitha     
BSicon uINT
An Bhá Góirm     
BSicon uABZlf
Yellow Line
BSicon uBHF
An Bhá na nÉainna
BSicon uBHF
Srúidhghid nan Éainn
BSicon uBHF
Eaighdhall Báis
BSicon uBHF
Áirdteachd
BSicon uINT
Íseuchtheachd
BSicon uBHF
Teoubhnoigheadhtheauill
BSicon uINT
Cuauibhnedgeaibhdh a' dTóigaist
BSicon uBHF
Cuauibhnedgeaibhdh a' Nuardh
BSicon uINT
Láindeairn Ó Dhéase
BSicon uBHF
Láindeairn Ó Nuarth
BSicon uBHF
Íseuch na nEaighdhalla
BSicon uBHF
Éaichteoirr ag i n-an Lóda
BSicon uBHF
Innéair Áibhanneaigh na Srí Srúidhghida
BSicon uBHF
An Doiréoidh na nGéailgnuigha
BSicon uBHF
ÍSeach Dhinear Innir tÓibh na tÍseacha
BSicon uBHF
Íseach Dhinear Táirteall tÓibh na tÍseacha
BSicon uBHF
Gárdh úinn Cóste tÓ Thiair
BSicon uBHF
Nóisgólaibh agus Méasa t-úinn C.tÓ.T.
BSicon uBHF
Ceaithuairr Eoubhainnachanna
BSicon uBHF
Gleoinnenáirdteachd
BSicon uINT
Peuibhneachall
BSicon uABZlg
Green Line     
BSicon uINTe
Iuachshtéigh Séoinnt i Nuardhtheaobhoinn     

The Western Blue Line (Rockallian: Líne Góirm na Siar, Astrallic: Leaoinne Glóibhuais nan Siúbhaoirr or Liôny Glísi nyn Siẇr, Fernolian: Line Gláis na Thiair) or Western Line (Líne hÓ Siar, Leaoinne a' Siúbhaoirrdh or Liôny a'Siẇr, Line hÓ Thiair), also known as the Baronetcies' Line (Líne na nBháiruinneatteachda, Leaoinne na Bháiriúinneailleadhtheachda or Liôny ny Bhârynyltychty, Line na Bárúntichta) is a Rockallic train line between Stáition Céintrall nan Bhá nan Éirith Ghréine in the Rockallic Federal District and Iuachshtéigh Séoinnt i Nuardhtheaobhoinn in Nuardhtheaobhoinn, the capital of An Móir Leautheinn, serving Rockall's south and west coast, connecting An Móir Leautheinn with An Thir na tÁirdteachd, An Uinnia and the Rockallic Federal District.

The Western Blue Line is the longest train line in Rockall, regardless of whether or not you count it to be contiguous with the Eastern Blue Line.

History

Route

The Western Blue Line follows the South Coast Line and the West Coast Line, as well as a couple of miles on the North Coast Line. It has 13 intercity stations.

From An Bhá nan Éirith Ghréine, the stations the Western Blue Line calls at are:

Stations between Stáition Céintrall nan Bhá nan Éirith Ghréine and An Bhá Góirm are also called at by trains of the Yellow Line.